Sara


SARA – nowoczesny środek do prania mechanicznego i ręcznego oraz mycia naczyń


Zastosowanie:

SaraŚrodek przeznaczony do mycia powierzchni i wyrobów glazurowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych, urządzeń białego montażu, mycia naczyń oraz prania mechanicznego i ręcznego. Wyrób został dopuszczony do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, placówkach służby zdrowia i obiektach użyteczności publicznej.

Użytkowanie:

SARA jest środkiem niepalnym, nieżrącym, nietoksycznym, absolutnie ekologicznym, zalecanym również dla alergików. Ulega biodegradacji. Swoją jakością i właściwościami przewyższa inne ogólnodostępne środki.

Sposób użycia:

W celu wymycia urządzeń i naczyń stosować roztwór o stężeniu 5 do 10g na 10 litrów wody w temperaturze od 10°C do temperatury wrzenia. Do prania ręcznego stosować roztwór o stężeniu od 2 g na 1 litr wody w temperaturze od 10°C do temperatury wrzenia. Do prania mechanicznego stosować roztwór o stężeniu do 5 g na 10 litrów wody w temperaturze od 10°C do temperatury wrzenia; Trwałość i przechowywanie: 5 lat w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze nie niższej niż 10°C

Charakterystyka:

Usuwa: oleje, smary, tłuszcze roślinne i zwierzęce, emulsje i inne pochodne zabrudzenia
Skład: komponenty zabezpieczające przed korozją, niejonowe środki powierzchniowo czynne
Atesty:

  • HŻ / 3005 / 92
  • HŻ / 9545 / 93

Dane techniczne: Gęstość (20°C): 1,05 g/cm3
Rozpuszczalność: w wodzie nieograniczona
Temperatura stosowania: 10°C – temperatura wrzenia
Wartość pH (20°C): 7
Postać: przeźroczysta, żółta ciecz.